Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Drugi przetarg na działania Centrum Rodzin dla przedsiębiorców i osób fizycznych na usługi cateringu, edukacyjne i społeczne wraz z dostarczeniem sprzętu.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00147196/01  z dnia 2021-08-12

  Termin składania ofert: 2021-08-26 09:00

   Miejsce składania ofert:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy mini Portal zgodnie z opisem zawartym w części VII SWZ 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-26 10:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS