DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJALNEJ

  • Noclegownia im. Św. Brata Alberta w Człuchowie

    Noclegownia

    Noclegownia - utworzona w październiku 2001 roku, jest placówką zapewniającą schronienie dla 10 osób bezdomnych z terenu miasta Człuchowa. Od 1 lipca 2016 roku Noclegownia jest czynna przez cały rok, codziennie od godziny 20.00 do 7.00 rano.  Nadzór nad osobami przebywającymi w Noclegowni sprawuje opiekun oraz pracownik socjalny ośrodka,

  • Punkt przyjmowania i wydawania odzieży

  • Świetlica dla dzieci i młodzieży

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS