Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja dotycząca dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu

W związku z ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021. poz. 11) wprowadzona została nowa forma wsparcia dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w postaci dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 604 195 048

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS