Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja dotycząca dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy

Wnioski dotyczące wypłaty dodatku osłonowego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Szkolna 3 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1000.

Kto może ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego?

Wszystkie osoby, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Uwaga! Do dochodu nie wliczamy podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu stanowić będą:

 • dochody za 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
 • dochody za 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

W przypadku gdy wysokość dochodu przekroczy kwotę kryterium dochodowego - dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone (nie niższej niż 20 zł).

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wysokość dodatku osłonowego w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków – wynosi rocznie:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie:

 • do dnia 31 marca 2022 r.
 • do dnia 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski o wypłatę należy złożyć do 31.10.2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS