Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne w naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie

Informacja o kandydatach, którzy spełniają  wymogi formalne w naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie

 Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowiska:

1. Inspektor w Dziale Finansowo - Kadrowym:

-  Anna Pęczak.

2. Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych:

- Weronika Król.

 

               W/w osoby zostaną zaproszone telefonicznie do udziału w rekrutacji końcowej, na którą składają się:

- test kwalifikacyjny,

- rozmowa kwalifikacyjna,

- praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

                                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                                                                    w Człuchowie
                                                                                                                                                                                               mgr
Ewa Osinska
 

                                  

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS