Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie

 

Informacja o kandydatach, którzy spełniają  wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie

 Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko

Referent  w Dziale Finansowo - Kadrowym:

-  Grażyna Kozłowska,

- Krystyna Stelmach.

               W/w osoby zostaną zaproszone telefonicznie do udziału w rekrutacji końcowej, na którą składają się:

- test kwalifikacyjny,

- rozmowa kwalifikacyjna,

- praktyczne sprawdzenie umiejętności.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS