Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie

 

Człuchów, dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

 

 

 

Informacja o kandydatach, którzy spełniają  wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko:

 

1. Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Centrum Rodzin w Człuchowie:

-  Joanna Borzych - Nawacka,

- Irena Kuczyńska,

 

2. Asystent Rodziny w Centrum Rodzin w Człuchowie:

-  Joanna Borzych - Nawacka,

- Irena Kuczyńska,

 

3. Opiekun w Centrum Seniora - Klubie Seniora w Człuchowie:

-  Joanna Borzych - Nawacka,

 

4. Kierownik w Klubie Seniora w Centrum Rodzin w Człuchowie:

- kandydatka nie spełniła wymogów formalnych,

 

5. Sprzątaczka w Centrum Usług w Człuchowie:

- Mirosława Jażdżewska,

- Krystyna Niedziałek,

 

6. Sprzątaczka w Placówce Wsparcia Dziennego w Człuchowie:

- Krystyna Niedziałek.

 

 

W/w osoby zostaną zaproszone telefonicznie do udziału w rekrutacji końcowej, na którą składa się rozmowa kwalifikacyjna.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS