Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie.

 

 

 

W ramach naboru na stanowisko referenta w Dziale Finansowo-Kadrowym zgłosiła się jedna osoba: Aneta Chojnacka.

W/w osoba spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zostanie zaproszona do udziału w rekrutacji końcowej, na którą składają się: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS