Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się w ramach naboru na wolne stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie.

Człuchów, dnia 17 sierpnia 2021 roku

 

 

 

 

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się w ramach naboru na wolne stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie.

 

          Lista kandydatów, którzy zgłosili się w ramach naboru na wolne stanowisko  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie:

1. Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Centrum Rodzin w Człuchowie:

-  Joanna Borzych - Nawacka,

- Irena Kuczyńska,

 

2. Asystent Rodziny w Centrum Rodzin w Człuchowie:

-  Joanna Borzych - Nawacka,

- Irena Kuczyńska,

 

3. Opiekun w Centrum Seniora - Klubie Seniora w Człuchowie:

-  Joanna Borzych - Nawacka,

 

4. Kierownik w Klubie Seniora w Centrum Rodzin w Człuchowie:

-  Joanna Borzych - Nawacka,

 

5. Sprzątaczka w Centrum Usług w Człuchowie:

- Mirosława Jażdżewska,

- Krystyna Niedziałek,

- Jadwiga Wojda,

 

6. Sprzątaczka w Placówce Wsparcia Dziennego w Człuchowie:

- Krystyna Niedziałek.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS