Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja o pracy Zespołu Interdyscyplinarnego dla osób doznających przemocy w rodzinie w czasie epidemi wirusa SARS-CoV-2

W trudnym czasie epidemi kiedy wysiłki miasta  skierowane są w stronę zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkanców, nie zapominamy o potrzebach tych, którzy znależli się w bardzo skomplikowanej sytuacji życiowej Bycie ze sobą przez 24h obciążenie silnym stresem związanym ze strachem o pracę zdrowie, a także umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i stała niepewność o przyszłość podsycana alkoholem i brakiem kontroli nad swoimi emocjami - jest to podłoże do ujawniania się zachowań agresywnych pozostałym członkom rodziny. Wiele osób ze względu na izolację skazanych jest na stałą obecność członków rodziny, w tym osób cierpiących na chorobę alkoholową.

ZESPÓŁINTERDYSCYPLINARNY I MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH przestawiły się na pracę zdalną. Nie oznacza to jednak, że potrzebujący pomocy są jej pozbawieni.

Publikujemy informację, gdzie znajdują się informację, kontakt do instytucji i osób niosących pomoc.

W przypadku wystąpienia przemocy proszę o kontaktowanie się z poniższymi osobami w dniach od poniedziału do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 

1. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Terapeuta uzależnień – Grażyna Radziemska nr tel. 606 213 452 e – mail profilaktyka@czluchow.eu

2. Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji – Kamil Ćwian  nr  tel. 571 335 163

3. Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji – Rafał Opala   nr tel 519 163 359

Ponadto uruchomiono konsultację w Centru Konsultacyjno-Informacyjnym ds Uzależnien w Człuchowie ul. Szkolna 1A  oraz w Klubie Abstynenta - wtorek od 15:00 do 18 telefon 609221419

Wykaz specjalistów:

1. Terapeuta ds. pracy ze sprawcą - Jan Radziemski    w każdy czwartek od 15:00 do 18:00 pod numerem telefonu 598342482 lub  504 343 421

2 Psycholog Aleksandra Szymańska w każdą środę od 14:00 do 17:00 pod numerem telefonu 598342482 lub 734182421

3 Prawnik Leszek Ciesilelski w każdy piątek od 16:00 do 19:00 pod numerem telefonu 598342482

Na każdę zgłoszenie / z możliwością zostawienia wiadomości poza godzinami przyjęć na e-maila profilaktyk@czluchow.eu /ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY MKRPA I KLUB ABSTYNENTA odpowiemy natychmiastową pomocą i pokierujemy działania, aż do uzyskania możliwej pomocy od instytucji.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS