Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja odnośnie naboru na stanowiska urzędnicze w MOPS w Człuchowie.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania dot. naboru na wolne stanowiska:

 

 

             1) Główny księgowy

- Pani Ewa Dobek
- Pani Teresa Korzeniewska

             2) Inspektor do spraw kadrowo-płacowych i sekretariatu
              - Pani Marlena Bachan

 

W/w osoby zostaną zaproszone telefonicznie do udziału w rekrutacji końcowej, na którą składają się :

test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS