Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Uroczyste wręczenie opasek bezpieczeństwa seniorom.

W dniu 25.07.2022r. w Urzedzie Miejskim w Człuchowie pierwsi mieszkanicy Gminny Miejskiej Człuchów otrzymali opaski bezpieczeństwa w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów. Opaski Bezpieczeństwa seniorom wręczył Burmistzr Miasta Człuchow pan Ryszard Szybajło.
Program Korpus Wsparcia Seniorów jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy w Człuchowie w imieniu Gminy Miejskiej Człuchów. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 Rekrutacja do Programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II była prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie od 4.07.2022 do 15.07.2022r. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłoniono 30 seniorów (spośród 41 zgłoszeń), którzy zakwalifikowali się do programu i otrzymali opaski bezpieczeństwa.

Celem programu jest wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do teleopieki (opieki na odległość).

O udział w projekcie mogły ubiegać się osoby, które:

  • czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie miały osoby samotnie zamieszkujące,
  • mieszkają na terenie Miasta Człuchów,
  • ukończyły 65 lat.

Uczestnicy programu zostali wyposażeni w „opaskę bezpieczeństwa”, która posiada następujące funkcje:

  • funkcja umożliwiająca komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcja monitorująca podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • przycisk bezpieczeństwa,
  • detektor upadku,
  • lokalizator GPS,
  • czujnik zdjęcia opaski.

Program Korpus Wsparcia Seniorów będzie realizowany na terenie miasta Człuchowa do 31 grudnia 2022 roku.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS