Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zapytanie ofertowe - brak ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie informuje o unieważnieniu postępowania na „Usługę zorganizowania i przeprowadzenia działań animacyjnych i socjoterapeutycznych w ramach pracy podwórkowej dla 10 dzieci i młodzieży, uczestników placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców
- 3 godziny przez 8 dni w miesiącu od maja do września, realizowan
e w ramach projektu  pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” ogłoszonego w dniu 11.04.2022r.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak złożonych ofert.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS