Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Instrukcja – jak wypełnić formularz na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

INSTRUKCJA – JAK WYPEŁNIAĆ FORMULARZ NA POTRZEBY KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZNIA SPOŁECZNEGO

 

CZĘŚĆ 1 – dotyczy osoby przebywającej w Polsce

 

Wypełnij, jeśli jesteś osobą która nie podlega żadnej z form ubezpieczenia społecznego

A

wymienionych poniżej (CZĘŚĆ 1 B - CZĘŚĆ 1 I)

 

 1. Wypełnij, jeśli jesteś zatrudniony.

 

 1. Wypełnij, jeśli przebywasz na urlopie wychowawczym.

 

 1. Wypełnij, jeśli wykonujesz pracę na własny rachunek.

 

Wypełnij, jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w zakresie emerytalno-rentowym oraz

E

wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

 

 1. Wypełnij, jeśli pobierasz świadczenia z ZUS.

 

 1. Wypełnij, jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy.

 

 1. Wypełnij, jeśli jesteś osobą pobierającą świadczenia opiekuńcze w Polsce.

 

 1. Wypełnij, jeśli jesteś cudzoziemcem zamieszkującym w Polsce.

 

CZĘŚĆ 2 – dotyczy osoby przebywającej za granicą

 

 1. Wypełnij, jeśli jesteś zatrudniony.

 

 1. Wypełnij, jeśli jesteś pracownikiem delegowanym.

 

 1. Wypełnij, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą.

 

 1. Wypełnij, jeśli wykonujesz pracę na kontrakcie jako marynarz.

 

 1. Wypełnij, jeśli pobierasz świadczenia z ZUS.

 

CZĘŚĆ 3

 

Wypełnij bez względu na to czy pobierasz świadczenia zagraniczne lub w Polsce czy nie.

 

CZĘŚĆ 4

 

Wypełnij tylko w przypadku złożenia wniosku, który wymaga zbadania dochodu (świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, zasiłek rodzinny).

 

NAJCZĘŚCIEJ WYMAGANE DOKUMENTY (w zależności od sytuacji – obowiązkowo dołącz właściwy dokument do wypełnionego formularza na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego)

 

 • Zaświadczenie A1 z ZUS (pracownicy delegowani)

 

 • Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym
 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS