DATY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2018
Miesiąc Dzień
STYCZEŃ -
LUTY -
MARZEC -
KWIECIEŃ -
MAJ 24
CZERWIEC 26
LIPIEC 26
SIERPIEŃ 24
WRZESIEŃ 26
PAŹDZIERNIK 25
LISTOPAD 26
GRUDZIEŃ 20

Daty wypłat świadczeń rodzinnych w roku 2018
Miesiąc Dzień
STYCZEŃ -
LUTY -
MARZEC -
KWIECIEŃ
MAJ 25
CZERWIEC 27
LIPIEC 27
SIERPIEŃ 27
WRZESIEŃ 27
PAŹDZIERNIK 26
LISTOPAD 27
GRUDZIEŃ 21

Świadczenia z programu 500+ będą wypłacane do końca miesiąca.