Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Unieważnienie zapytania ofertowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie informuje o unieważnieniu postępowania na „Usługę zorganizowania i przeprowadzenia działań animacyjnych i socjoterapeutycznych w ramach pracy podwórkowej dla 10 dzieci i młodzieży, uczestników placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców – 3 godziny przez 8 dni w miesiącu od maja do września, realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” ogłoszonego w dniu 26.04.2022 r.

Uzasadnienie:

Postępowanie zostaje unieważnione ze względu na przewyższenie budżetu Zamawiającego.

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS