Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym przestępstwem członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdyni, prowadzi od 2014 roku na terenie województwa pomorskiego pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw w ramach Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt jest skierowany do każdej osoby fizycznej, przede wszystkim która doznała przestępstwa, oznacza to, że każdy czyje dobro osobiste (albo majątkowe) zostało zagrożone ze strony innej osoby, może szukać pomocy. Weryfikacją czy doszło do przestępstwa zajmują się specjaliści - prawnicy, psycholodzy oraz osoby pierwszego kontaktu.

Pomoc mogą uzyskać również członkowie rodziny osoby pokrzywdzonej jak np. dzieci, rodzice, rodzeństwo, mąż/żona, partner/partnerka. Należy jednak pamiętać, że jeżeli sprawca przestępstwa jest członkiem rodziny pokrzywdzonego to jest wykluczony z możliwości ubeigania się o pomoc.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS