Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

INFORMACJA ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ MOPS W CZŁUCHOWIE PROGRAMU KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie informuje, iż Gmina Miejska Człuchów, otrzymała od Wojewody Pomorskiego środki na realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Głównym celem programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I – ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez zaangażowanie wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w świadczenie codziennej pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Usługa wsparcia (wolontariat) może obejmować m.in. wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi, w tym: spacery, sporządzanie posiłków, zakupów, umawianie na wizyty lekarskie i asystowanie podczas wizyt, czy pomoc w utrzymaniu porządku w mieszkaniu.

Moduł II – ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w następujące funkcje:

przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
detektor upadku,
czujnik zdjęcia opaski,
lokalizator GPS,
funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Osoby wymagające wsparcia i zainteresowane udziałem w projekcie mogą dzwonić na bezpłatny numer telefonu infolinii 22 505 11 11 i zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora zostaną przekazywane do tut. Ośrodka. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny skontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Osoby zainteresowane mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie przy ul. Szkolnej 3 lub też dzwoniąc  pod nr telefonu 59 8342409.

Uwaga.

W przypadku Modułu II wymagane jest również pisemne zgłoszenie (załącznik nr.1) zgodnie z regulaminem naboru.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS